Mali Tablolar Analizi Örnek Çözüm Soru:28.11.2004 (mart.2006 iç

Bilançonun Yorumu

A- Hazır değerlerin 8.368 milyon TL azaldığı ,

B- Menkul kıymetlerin ise 522.258 milyon TL artması

İşletmenin hisse senedi ve tahvillere yatırım yaptığını gösterir

C- Ticari Alacaklardaki 1.473.206 milyon TL artış ve

E- Stoklardaki 305.450  milyon TL azalış

satışların daha çok kredili veya vadeli yapıldığını gösterir.

E1- Verilen sipariş avanslarındaki 251.350 milyon TL’lik artış

işletme stoklardaki azalışları karşılamak için sipariş verdiğini söyle

 

 

DÖNEN VARLIKLAR toplamda 1.905.906 milyon TL artış

 

KISA VD. YABANCI KAYNAKLAR  539,468 TL artış

 

%57 oranında artış göstermiştir. Dönen varlıkların %57 , kısa vadeli yabancı kaynakların %27 artması şirketin borç ödemede sorun yaşamadığını gösterir

2003 yılında neredeyse borcun iki katı dönen varlığa sahiptir.

Dönen varlıklara paralel kısa vadeli yabancı kaynaklar artmıştır, ancak özellikle mali ve ticari borçların fazla artmaması kısa vadeli borç ödemede sıkıntı yaşanmayacağını gösterir. Diğer borçlardaki artış iştiraklerden veya ortaklara olan borçlardan kaynaklanabilir.

A- Duran varlıklar kaleminde ticari alacaklar 456 milyon TL azalmıştır

Bu, işletmenin uzun vadeli alacak tahsilat politikasının iyi olduğunu gösterir

C- Mali duran varlıklarda 85.056 milyonluk artış olması

işletmenin kar payı sağlamak için hisse senetlerine yatırım yaptığını gösterir

D- İşletmenin faaliyetlerinde kullandığı maddi duran varlıkları 929.028 milyon TL artmıştır

Maddi duran varlıklar içinde yapılmakta olan yatırımlar ve verilen sipariş avansları hariç diğer bütün kalemler iki katından daha fazla artmıştır. Maddi duran varlıkların artması işletmenin faaliyetlerini arttırdığını gösterir

E- Borç ve gider karşılıklarının hem kısa hem de uzun vadeli olanlarda artış görülmektedir

Hesaplanan vergi karşılıkları veya kıdem tazminatı karşılıkları olabilir.

 

ÖZKAYNAKLAR

A.Ödenmiş sermaye

B. Sermaye Yedekleri

C.Kar Yedekleri

F.Dönem Net Kar

Öz kaynak gruplarında şirketin sermaye artışına gittiği görülmektedir. Şirketin 756.000 milyon TL sermaye artışı yaptığını ve çıkarılan hisse senetlerinin primli satılmış ve farklar hisse senedi ihraç primlerini artırmıştır. Şirketin ayrıca Maddi duran varlıklarını ve iştiraklerini yeniden değerlemeye tabi tuttuğu ve bundan dolayı değer artışlarının  ( sermaye yedekleri ) 367 356 milyon TL artmıştır. Şirketin faaliyet sonucunda 2003 yılında elde ettiği  1 774 236 Milyon TL kar 2002 yılına göre % 58 oranında artış olmuştu

 

Gelir Tablosu Yorumu

A-BRÜT SATIŞ KARI

Şirketin brüt satışları 2003 yılında 2002 yılına göre % 110 artmıştır

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ

Buna paralel satış indirimlerinde % 103 artış olmuştur. Satış indirimlerinin satışlara paralel artması normal karşılanabilir

C- NET SATIŞLAR ise

önceki yıla göre 10.423.066 milyon TL artmıştır

D- SATIŞLARIN MALİYETİ

Net satışların yanında satışların maliyetinin daha fazla artması brüt satış karındaki artışı aynı seviyelerde gerçekleşmemesine neden olmuştur.

E-FAALİYET GİDERLERİ

Satışların artması faaliyet giderlerini de arttırmıştır. Şirketin satışlarını arttırması için pazarlama yada yönetim giderlerini arttırdığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla faaliyet karı bir önceki yıla göre % 41 arasında artmıştır. Faaliyet karındaki artışın net satışlardaki artışla aynı paralelde olmamasında satış maliyetlerindeki artış ve faaliyet giderlerindeki artış önemli rol oynamıştır.

F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR

G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER

H- FİNANSMAN GİDERLERİ

Yan faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerdeki artış aynı alandaki gider ve zararları karşılayacak düzeydedir. Diğer olağan gelirler 331.252 milyon TL artarken diğer olağan gider ve zararlar 130.144 milyon TL artmıştır. Finansman giderlerinde % 5 lik bir artış olmuştur.  Diğer olağan gelirlerdeki artış olağan karı 950900 milyon TL artırmıştır

I- O.DIŞI GELİR

J- O.DIŞI GİDER

Olağan dışı gider ve zararları, olağan dışı gelir ve karlara göre daha fazla artmıştır. Bu da dönem karının olağan kara göre daha az artmasına neden olmuştur.

K- DÖNEM KARI VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Olağandışı gider daha fazla olduğundan extra vergi yükü demektir.

K-DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

Şirketin net  karı önceki döneme göre 647754 milyon TL artmıştır

Bu soru mukayeseli (Karşılaştırmalı) tablolar analizi diğer bir ifade ile yatay analizdir. Bu tabloyu paragraf şeklinde yazmalısın. Ben daha kolay anlatabilmek için böyle tablo haline getirdim.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !